Köp Bok

 

 

Mitt hjärta serverat – Kärleksboken

Kärlekens gåta har många av oss försökt att lösa. Det är något mystiskt och tilldragande över kärleken samtidigt som att den ibland kan vara svår att förstå sig på. Denna bok beskriver överskådligt och pedagogiskt kärlekens olika aspekter. Allt från förälskelse till olika typer av osund kärlek. Boken tar även upp konsten att få ihop en fungerande relation och beskriver hur vårt eget beteende och tidigare erfarenheter påverkar oss. Boken innefattar intervjuer där olika personer delar med sig av sina erfarenheter av kärlek. Boken är tänkt att fungera som en kärleksguide för både ungdomar och vuxna, en källa till visdom i komprimerad form. Trots att denna bok handlar om romantisk kärlek är kunskapen användbar i många delar av livet.

 

Denna bok kan vara en lättsam, trevlig söndagsläsning och kan även används av professionella i olika typer av gruppverksamhet som i skola eller i behandlingsgrupper. Det finns en övningsbok som avses användas i detta syfte.

 

Köp bok. Klicka på länk nedan till Vulkan.

http://www.vulkanmedia.se/butik/halsa-skonhet-och-samlevnad/mitt-hjarta-serverat-karleksboken-av-maria-gylling/

 

 

 

Övningsbok till Mitt hjärta serverat – Kärleksboken

Tonårstiden kan vara en utmanande period i livet. Många funderingar kring livets stora frågor dyker upp. En och kanske den största av dessa frågor handlar om kärlek och relationer.  Flertal studier visar på att ungdomars mående påverkas positivt av att få utlopp för dessa tankar och funderingar.  

I denna övningsbok beskrivs olika övningar som kan användas i små eller stora grupper.  Övningarna är uppdelade efter kapitel från boken, Mitt hjärta serverat – Kärleksboken. Dessa övningar gynnar inte enbart kärleksrelationer utan livet i helhet. Övningarna är gruppstärkande, personlighetsutvecklande och främjar kommunikationsförmåga. Övningar kan anpassas efter deltagares ålder och rekommenderas från 13 år och uppåt. Här finns förslag till diskussionsfrågor samt övningar som gruppen gör tillsammans och även en del övningar som görs enskilt.

 

Köp övningsbok. Klicka på länk nedan till Vulkan.

http://www.vulkanmedia.se/butik/psykologi/ovningsbok-till-mitt-hjarta-serverat-av-maria-gylling/