Om Mig

Min bakgrund

Maria Gylling är socionom med fortsatt utbildning i samtalsmetodik, motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT). I behandlande och motiverande samtal har hon arbetat med par, enskilda personer samt familjer.

Intresset för att skriva om kärlek väcktes efter att en 10 år lång relation avslutades i chock och tårar. Det var en tuff tid som följde åren därefter vilket gjorde att jag sökte svar på frågor som jag hade. Det började som en form av egenterapi då jag sträckläste allt jag kom över som handlade om kärlek och relationer och avslutades efter 5 år med insamlad information från litteratur, föreläsningar, intervjuer och slutligen en liten bok.

Innan jag beslutade mig för att utbilda mig vidare arbetade jag under många år med barn och ungdomar i olika former bl.a. som lärare och fritidsledare. Jag fick av skolans rektor uppdraget att leda sexualkunskap som det kallades för. Det var svårt att hitta passande litteratur och min känsla var att eleverna hade stort behov av att inte enbart prata om sex utan även om relationer och hur de ska förhålla sig till livet.

Socialarbetaren sitter djupt rotad inom mig och en viktig fråga som jag brinner för är förebyggande arbete. Det finns så mycket vi kan göra för att förebygga missbruk, mobbing och dåligt psykiskt mående. Flertal studier visar att unga personer mår bättre och får ett bättre liv om de i tidig ålder får möjlighet att bolla med någon om livets stora frågor. Även detta är en inspirationskälla i skrivandet av Mitt hjärta serverat – Kärleksboken.

 

 

Förklaringar

Motiverande samtal (engelska Motivational Interviewing, MI) är en motiverande, förändringsinriktad, klientcentrerad samtalsteknik som kan användas vid många olika livssituationer.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapi med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. Terapin fokuserar på att förändra tankemönster, vanor och beteenden efter klientens önskemål. I denna metod kan terapeuten använda sig av hemuppgifter.

 

Lyssna på radio intervju med Maria Gylling om boken ”MItt hjärta serverat”

Klicka på länken

https://dl.dropboxusercontent.com/u/6119685/Maria%20Gylling%20p%C3%A5%20Radio%20Haninge%20130610.mp3