Mer om Kärlek

Detta drar vi oss till

  • Ett snyggt yttre – Vi drar oss till personer som ser bra ut. Utseende går före personliga egenskaper och intelligens. När det kommer till att välja en livskamrat så har utseendet inte lika stor betydelse som i exempelvis vid en förälskelse.
  • Samhörighet – Att vi dras till det motsatta i varandra har vi alla hört någon gång och det har vi kanske själva också upplevt. Studier visar dock på att de flesta personer drar sig till personer som påminner om oss själva. Personer som har liknade utseende, intelligensnivå, bakgrund, social status och värderingar.
  • Lättillgänglighet – Vi blir lättare intresserade av personer som vi regelbundet träffar och får möjlighet att lära känna. Exempelvis skol- eller arbetskamrat.
  • Kunskap om en person – När vi lär känna en person och vet mer om dennes uppväxt, personlighet och liv skapar vi band som leder till känslor och ett fördjupat intresse.
  • Tidigare erfarenheter – Inlärda kärleksmönster så kallade anknytningsmönster.